Επιστροφές

Πολιτική Επιστροφών

Το toaromatopolion.gr δεν αναγνωρίζει επιστροφές των προϊόντων καθώς αυτές δεν γίνονται αποδεκτές σε καμία περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ – Νόμος 2251/1994 που αφορά προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν, προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής. Επιπλέον, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που το προϊόν έρθει σε εσάς έχοντας υποστεί υλική βλάβη (π.χ. σπάσιμο συσκευασίας και προϊόντος).

Στην περίπτωση που από σας αποσταλεί λάθος παραγγελία τότε η επιχείρησή μας αναλαμβάνει όλο το κόστος αποστολής της επιστροφής και το κόστος αποστολής της σωστής παραγγελίας. Θα πρέπει ακόμη να προηγηθεί επικοινωνία μέσω e-mail στο info@toaromatopolion.gr για να σας δοθούν οδηγίες που αφορούν την επιστροφή. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο το ανάλογο προϊόν που επιθυμείτε, τότε σας δίνετε η επιλογή αγοράς προϊόντος ίσης αξίας. Επίσης, απαραιτήτως θα πρέπει το προϊόν που επιστρέφεται να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα του με τα οποία παραλήφθηκε (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο και δελτίο αποστολής).

Το toaromatopolion.gr δεν διαθέτει πολιτική εγγύησης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να συμβεί από φυσιολογική φθορά, κακή χρήση και καταστροφή κατά την αφαίρεση των ετικετών.

elGreek